Stofforbrug og legalisering

Vil en legalisering ikke få folk til at tage flere stoffer?

Det ser ikke ud til at være tilfældet. Der er mange lande i verden hvor nogle stoffer er legale eller afkriminaliserede (ikke det samme). I disse lande så man ikke nogen signifikant stigning i stofbruget. I Holland, hvor hash (THC) i praksis er lovligt, ryger de unge mindre hash end i lande som Danmark hvor hash er forbudt.

Anbefalet læsning om dette emne:

Men, selv hvis at en legalisering forøgede stofforbruget...

... så ville dette ikke nødvændigvis være dårligt i det store perspektiv. Hvis fx man så en nedgang i heroin samtidig med en stigning i hash, så ville dette klart være en god handel. På lignende vis med andre stoffer. Nogle stoffer er mindre farlige og skadelige end andre. Hvis befolkningen tog flere af de mere harmløse stoffer i stedet for de mere farlige stoffer, så ville dette generelt være en god handel.

Husk også på, at nogle stoffer er mere farlige pga. forbudet end de ville være uden et forbud. Kvaliteten af stofferne svinger en del når der ikke er nogen offentlig kontrol. Dette er en konsekvens ved at have et sort market. Ecstasy indeholder fx ofte andre stoffer, og nogle gange overhovedet ikke det aktive stof selv (MDMA).

Desuden så kunne man argumentere for, at det er borgenes eget valg om de vil udsætte sig selv for disse stoffer eller ej. Den enkelte må selv bestemme om han/hun vil tage risikoen for at nyde rusen.