Samrådsmøde om legalisering af cannabis

Fornyligt var der et samrådmøde om legalisering af cannabis. Et samrådsmåde er et slags åbent møde hvor man kan møde op og høre med når politikerne taler. Dette gjorde en del personer da også.
Man kan se mødet på folketingets hjemmeside. En af mine venner har skrevet noget af det der blev sagt ned, så det er nemmere at kommentere på, et ukomplet transcript. Læs transcriptet her.
Nedenfor vil jeg kommentere lidt på de forskellige ting som der blev sagt.

Morten Bødskov:
Baggrunden for det nuværende forbud mod bl.a. hash er først og fremmest den sundhedsfaglige vurdering af at hash er forbundet med en række skadevirkninger. Den enkelte rus indebærer fx risiko for angst- og panikreaktioner, især hos uerfarne brugere, samt forbigående psykotiske reaktioner.

Så, hash skal forbydes fordi at det er farligt. Nu er hash jo ikke særlig farligt, mange andre langt mere farlige aktiviteter er fuldt lovlige, samt andre stoffer som er farligere er også lovlige (fx træsprit aka. metanol). Samtidig med at man siger at det skal være forbudt fordi at det er farligt, så må der jo ligge en forventning om at et sådant forbud vil resultere i at folk mindre ofte tager skadet af stoffet. En harm reduction altså. Dette må siges at være en temmelig tvivlsom antagelse. I Holland ryger de unge jo mindre hash end i andre steder hvor det er 'mere ulovligt'.

Rusen medfører hæmning af korttidshukommelse og opmærksomhed, motoriske færdigheder, og reaktionstid. Det følger heraf at cannabis-rus forringer indlæring, derudover forøges risikoen for trafikulykker m.v..
Den længerevarende brug indebærer fx øget risiko for KOL, altså rygerlunger og formentlig også lungekræft. Hertil kommer en øget risiko for psykisk sygdom.

Javist, det er nok en dårlig ide at køre bil samtidig. Men siden at en hashrus varer så kort tid ifht. en alkoholrus, så kan man jo bare vente 30 min. på at køre hjem. Derudover er jeg ikke bekendt med nogle tal om hvor mange ulykker som hash skulle være årsag til. Et sådant tal findes sikkert ikke for Danmark, og tallet ville være meget lavt i stærk kontrast til tallet for alkohol. Sammenligningen med alkohol er særlig interessant da alkohol er kendt for at gøre folk mere hensynsløse, en egenskab som er farlig i trafikken. Hash ser ikke ud til at have samme effekt. Læs mere om dette emne på i artiklen Cannabis and Driving: A Scientific and Rational Review som er skrevet af norml.org.
Mht. rygerlunger og hash, så ja, måske forårsager hash cancer og rygerlunger. Det er et teknisk svært spørgsmål fordi at hash ofte ryges sammen med andet tobak som uden tvivl forårsager disse. I øvrigt, så tager dette ikke højde for at man kan købe vaporizers som gør en hashrus mulig uden røg og tobak, eller for at folk kan indtage hash normalt på andre måder fx ved at spise det.

Og når det gælder en forsøgsordning med lovliggørelse af hash vil en sådan ordning med at øge tilgængeligheden af hash med stor sandsynlighed medføre et øget forbrug af dette rusmiddel, og dermed flere skader som følge heraf. Og derfor støtter regeringen ikke en sådan forsøgsordning.

Morten udstiller her en ret kedelig måde at tænke på. Han tænker udelukkende i forøget forbrug og skader ved indtagelse. Han tænker ikke på andre effekter af loven. Hans tænkning ser generelt ikke ud til at være en rationel cross-benefit analyse, men snarere en ret snæver tilgang til tingene.
Desuden, så er hans påstand ret tvivlsom, se siden Stofforbrug og legalisering.

Når det i øvrigt gælder spørgsmålet om hvilken betydning en sådan forsøgsordning med legalisering af hash vil kunne få for bekæmpelsen af organiseret kriminalitet må nok erkendes, at det er svært at spå om. Der foreligger således ikke mig bekendt ingen sikre bud om konsekvenserne for organiseret kriminalitet af en legalisering af hash - men man kan da gætte på at dem der lever af kriminalitet blot vil finde sig andre områder at kaste sig over.

Ingen sikre bud? Morten ved måske ikke hvordan det gik med det kriminelle miljø i USA efter at man legaliserede alkohol igen? Ingen stor analyse er nødvendig.

I forhold til bekæmpelsen af organiseret kriminalitet er det således min opfattelse at den måde hvorpå det organiserede og meget lukrative marked for hashhandel skal bekæmpes er ved at fortsætte den intense og målrettede indsats mod den organiserede kriminalitet, som rockere og bander i vidt omfang står bag. Det gælder også på Christiania. Og netop indsatsen mod den organiserede kriminalitet, herunder indsatsen mod rocker- og bandekriminalitet, er i disse år et af de højest prioriterede områder for dansk politi.

Det siges at definitionen på "irrational" er, at gøre det samme og forvente andet end det samme resultat. Hvor mange år skal man blive ved med at prøve på at bekæmpe stofrelateret kriminalitet ved at øge indsatsen? Hvordan var det at man kom kriminaliteten til livs i USA? Jo, man stoppede forbudet.

Der er med andre sikret gode økonmiske rammer for en intensiveret indsats mod organiseret kriminalitet, herunder rocker- og bandekriminaliteten.
Og som det næppe har undgået udvalgets opmærksomhed, så blev der kort tid før sommerferien valgt en ny strategi ud for Københavns politi i relation til bekæmpelse af den organiserede kriminalitet på Christiania, og for politibetjeningen på Christiania. I øvrigt, bekæmpelse af den organiserede kriminalitet tror jeg alle vi er klar over er et langt og også sejt træk, desværre, og det er fristende at tro på mirakelkure, men jeg er ikke i tvivl om at det er en både intens og målrettet indsats der skal til. Tak for ordet.

Det er svært at gøre andet end at ryste på hovedet. Hvordan kan landets justitsminister (!) vide så lidt om et så vigtigt emne? Man skulle da tro, at et sådant erhverv havde som krav, at man i det mindste havde sat sig ind i tingene. Men Morten viser absolut ingen forståelse for emnet.