Re. Dyrt heroinforsøg med magert resultat

Dyrt heroinforsøg med magert resultat

Det handler om at nogle vil indføre et fixerum i Århus. En venstremand og tidl. embedslæge argumenterer imod.

Ineffektivitet:

Der er beskrevet resultatet af de første to år af heroinforsøget. Ingen af de misbrugere, som har været inddraget i heroinforsøget, er blevet stoffri. 12 har forladt projektet, hvoraf to er døde, to er gået tilbage til metadonbehandling, og andre er bare droppet ud. Der er nu 24 tilbage. Forsøget har kostet 9 mio. kr. om året, altså 27 millioner kr. i de tre forsøgsår. Forsøgspersonerne brugte kun halvt så mange penge til indkøb af illegale stoffer som før. Nogle køber altså fortsat illegale stoffer som supplement til den gratis heroin, som kommunen udleverer, og de færdes forsat i stofmiljøet. At bruge omkring 1 mio. kr. på hver, der har deltaget i heroinprojektet, uden at én eneste er blevet stoffri, er det pengene værd? Kunne de mange millioner ikke bruges bedre?

Jeg kan godt se at det er dyrt. Men her skal man også huske på de sparede penge ifht. kriminalitetsbekæmpelse. Hvis narkomanerne har sparet penge på at købe narko, så har de formentlig lavet mindre berigelseskriminalitet (indbrud, tyverier). En god del af politiets tid går på at opklare indbrudssager fra de samme narkomaner igen og igen. Det handler ikke bare om at få dem til at stoppe, det handler helt generelt om at begrænse skaderne (harm reduction). Gerne ved at få dem til at holde helt, men det er sjældent realitisk. Men så måske trappe langsomt ned gennem flere år, en mere realistisk tilgang. Eller skifte dem til et mindre skadeligt alternativ. Og hvis man kan få dem til at lave mindre kriminalitet, så er det rigtig fint.

Men 27 millioner lyder som en del i overkanten. Det må kunne gøres billigere.

Fixerummets placering i byen bliver naturligvis kendt af misbrugerne, men også af befolkningen og politiet. Derfor skal der laves en aftale med politiet.

Hvordan den kommer til at se ud, ved vi ikke. Man skal både frede misbrugerne, selv om det er ulovlige stoffer, de har i lommerne, og samtidig hindre, at pusherne færdes i området.

Brugerne af fixerummet er jo en oplagt kundekreds for dem, der handler med de illegale stoffer.

Der er en meget nem løsning på det første. Legalisér besiddelsen af rusmidlerne. :)

Det andet er vel ikke noget umiddelbart problem. Hvad skulle pusherne gøre? Sælge heroin til folk som får det gratis af staten? Lyder som en dårlig forretningsmodel.

Undersøgelser har vist, at næsten alle stofmisbrugere er startet med at ryge hash. Hvorfor vil Socialistisk Folkeparti så gerne give hashen fri?

Han refererer her til springbrætteorier, som jeg har gennemgået i detaljer her. Springbrætteorier er generelt dårligt støttet af tilgængelig evidens, og har maksimalt en lille effekt som vist ved tvillingestudiet.

Man påstår, at så vil kriminaliteten falde. Mon ikke kriminelle så vil finde noget andet at handle med? Flere hårde stoffer? Våben? Hvor naiv kan man være! Men den debat må vi tage en anden gang.

Jeg burde virkelig skrive en længere post om den der fordi man hører den igen og igen. Den er ikke så svær at besvare: Historien har en meget tydelig lærerstreg fra USA. Hvad skete der efter at man legaliserede alkoholen igen? Fortsatte banderne? Nej. Kriminaliteten faldt, og det vil den også gøre i Danmark. Banderne kan ikke bare lige kaste sig over nye områder (de gjorde det hvis de kunne! Hvorfor skulle de dog blive på et område?). Narkomarkedet er til gengæld meget lige til pga. den store efterspørgsel -- især på cannabis. En efterspørgsel man ikke kan fjerne uanset hvor hårde straffe man bruger (nogle lande har dødsstraf).

Man respekterer mennesker ved at stille krav til dem, ikke urimelige krav, men krav, de kan leve op til. Det giver dem øget selvværd og selvrespekt og ros og anerkendelse fra det omgivende samfund. Jeg har set mange komme op at stå, og jeg synes, vi skal bruge pengene på en behandling, der virker.

Det gør jeg også, men jeg mener også at vi skal bruge pengene politik der virker.