Kræftens Bekæmpelses misforståede sundhedshensyn

Kræftens Bekæmpelse: Rygelov skal omfatte e-cigaretter (politiken)

E-cigaretter bliver markedsført som et sundt og bivirkningsfrit alternativ til almindelige cigaretter.

Men det er måske ikke den rene sandhed. Sundhedsstyrelsen slår nemlig tirsdag fast, at de ikke anbefaler brugen af e-cigaretter. Særligt indendørs.

De begrunder den manglende anbefaling med, at der er betydelig usikkerhed om de helbredsmæssige konsekvenser af brugen af e-cigaretterne. Og det får Kræftens Bekæmpelse til at kræve politisk handling.

Bør sidestilles med tobak
»Sundhedsstyrelsen er nået frem til, at der er en betydelig usikkerhed om de sundhedsmæssige effekter ved e-cigaretter og fraråder brugen.

»Og så synes vi, at man må tage konsekvensen af det og sige, at usikkerheden her skal komme helbredet til gavn«, siger Leif Vestergaard Pedersen, direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Han peger på, at man bør sidestille e-cigaretterne med tobak, så rygelovgivningen også kommer til at omfatte de alternative cigaretter.

»Når Sundhedsstyrelsen kommer med den udmelding, hænger det i vores opfattelse sammen med, at hvis man bruger dem indendørs, risikerer man at påføre andre skade«, siger Leif Vestergaard Pedersen og tilføjer:

» Derfor opfordrer vi politikerne til at præcisere, at rygeloven også gælder for e-cigaretter«.

Første linje er konsistent med de ting som SS siger. Det er korrekt at der er en betydelig usikkerhed som hvor farlige e-cigaretter er, men det betyder ikke at de måske er lige så farlige som normale cigaretter. Slet ikke. De er med garanti langt mindre farlige, spørgsmålet er bare præcis hvor langt mindre. Om det spørgsmål, se siden om Nikotinprodukter.

SS gør derfor folk en bjørnetjeneste. Deres sundhedsanbefaling kommer til at give resultater som skader folk som følger dem, ikke gavner dem. Det handler om at give anbefalinger som er de bedste ud fra den data man har. Det gør SS ikke. De giver misvisende anbefalinger. Lige nu er den korrekte sundhedsmæssige anbefaling, at anbefale at rygere skifter til e-cigaretter da disse er mindre skadelige, også selvom man ikke ved præcis hvor meget mindre skadelige. Deres brug af usikkerheden om helbredseffekterne af e-cigaretter er derfor dybt kritisabel.

Tags: