Københavns kommune og legaliseringen af cannabis - tredje gang er nok heller ikke lykkens gang

Københavns kommune insisterer på at legalisere hash (information)

Selv om justitsminister Morten Bødskov (S) tidligere har afvist det, fremsætter Københavns Kommune på ny forslag om legalisering af hash. Målet er på én og samme tid at undergrave det kriminelle hashmarked og gøre hashen mindre tilgængelig

-

For tredje gang fremsætter Københavns Kommune nu et forslag om et lave en forsøgsordning med lovligt salg af hash. Ifølge kommunens forslag skal den legale hash sælges fra mellem 25 og 40 udsalgssteder til en pris, der kan konkurrere med de priser, som stoffet sælges til i Pusher Street på Christiania og andre steder i hovedstaden.

Lyder godt.

»Vi forventer på den ene side, at en legalisering vil føre til mindre kriminalitet og færre penge til de kriminelle bander, der i dag lever fedt af at hashsalget, og på den anden side regner vi med at komme i kontakt med flere unge og få dem fjernet fra et marked, hvor der også sælges hårde stoffer,« forklarer Mikkel Warming.

Også fint, bortset fra det med 'hårde stoffer', som vel er den sædvanlige fiktive gruppe stoffer som åbenbart ikke inkluderer etanol, nikotin, koffein, cannbis, men som muligvis inkluderer alt muligt andet efter forgodtbefindende.

Selv om forslaget om en forsøgsordning med legaliseret salg af hash ikke er nyt, men tværtimod fremsat både over for den tidligere justitsminister Brian Mikelsen (K) og over for Morten Bødskov, der straks afviste det, er det ifølge Mikkel Warming vigtigt hele tiden at presse på. Han henviser til ordningerne med fixerum og lægeordineret heroin til visse stofbrugere som eksempler på, at et vedvarende pres kan nytte.

»Hvis vi havde opgivet at kæmpe for fixerum, da den socialdemokratiske regering før 2001 sagde nej, havde vi aldrig fået det. Vi må arbejde med oplysning og gøre vores forslag mere og mere konkret og virkelighedsnært og sikre en folkelig opbakning; så må selv en justitsminister flytte sig til sidst,« vurderer socialborgmesteren.

Også rigtigt.

Kommunens forslag til en forsøgsordning – som har fået det mundrette navn ’københavnermodellen’ – er udarbejdet af en embedsmandsgruppe og fylder fem sider.

Hashen foreslås importeret fra f.eks. de amerikanske stater Washington og Colorado, hvor hash til såkaldt rekreativt brug for nylig er blevet lovlig.

Tidligere har kommunen også forestillet sig en lokal produktion, altså cannabis dyrket i drivhus på et eller flere danske gartnerier, men den model er man gået bort fra, forklarer Mikkel Warming.

»Man vil komme hurtigere i gang, hvis man importerer. Så af praktiske grunde kan det være, at man ikke skal sætte en hjemmedyrkning i gang under en forsøgsordning.« Den legale hash kan enten sælges fra allerede etablerede udsalgssteder – apotekerne har således på et tidspunkt været inde i billedet – eller også kan kommunen selv etablere 25-40 udsalgssteder. Kommunens oplæg peger på begge muligheder. Men det er dyrere, hvis kommunen selv skal etablere udsalgssteder.

»Økonomisk set spiller det ikke den store rolle, hvilken løsning man vælger. Jeg er ret overbevist om, at omkostningerne nok skal blive dækket. Igen er det mere praktisk: Vi kommer hurtigere i gang, hvis vi kan koble os på allerede eksisterende forretninger,« forklarer Mikkel Warming. Om prisen siger oplægget kun, at den skal være »konkurrencedygtig« med priserne på det kriminelle marked.

»Den legale hash skal mindst være lige så billig som hos gangsterne,« forklarer socialborgmesteren.

Det forslag må jeg hellere læse også!

Man kan godt importere fra udlandet, men der er flere penge i at dyrke det selv. Det burde jo være særlig vigtigt da det skaber arbejde. At importere fra udlandet skaber ikke arbejdspladser i samme grad, og det er også dårligt for betalingsbalancen.

De lader til at have gang i en norsk-inspireret model hvor staten står for salget. Jeg så hellere at virksomheder fik lov til at sælge det, især som cannabiscaféer man ser i Holland. Det skaber arbejdspladser.

Det behøver ikke være helt så billigt, men det er godt hvis det er. Selv hvis det var lidt dyrere end hos gangstere, så ville mange foretrække at købe rent, testet cannabis hvor man samtidig kan undgå at støtte gangstere og bandekrige.

I oplægget til ’københavnermodellen’ foreslås det, at køberne skal være over 18 år, og at de skal være bosiddende i Danmark. Det sidste for at undgå hashturisme. Samtidig skal køberne vise sygesikringskort, selv om købene ikke registreres. Men vil en aldersgrænse på 18 ikke betyde, at 16-17-årige hashbrugere henvises direkte til det kriminelle marked, som dermed får nye kunder? Jo, erkender Mikkel Warming.

Hvorfor i alverden skulle man forsøge at undgå cannabisturisme??? Det er jo penge lige ned i statskassen. Man bør da netop udnytte at andre lande har idiotiske love.

Professor i psykiatri ved Københavns Universitet Merete Nordentoft har udarbejdet et høringssvar, som indgår i materialet til kommunens hashkonference på fredag. Hun vender sig kraftigt imod enhver form for legalisering, fordi hun mener, at hash kan give skadevirkninger. Undersøgelser viser, at hashrygning er mest udbredt blandt »de svagest fungerende«, som dermed fastholdes på et dårligt funktionsniveau: Hashen »holder dem nede som en tung dødvægt«, som Merete Nordentoft skriver.

»Indlæringsevnen nedsættes og regelmæssigt hashforbrug kan vanskeliggøre eller ligefrem ødelægge uddannelsesforløb,« siger professoren og påpeger, at de hollandske erfaringer viser, at legalisering ikke beskytter de unge.

Hun er jo en forbudsfanatiker. I øvrigt så lader hun til at tage fejl mht. Holland. I Holland har færre unge prøvet cannabis ifht. lande med forbud.

Risikoen for flere psykoser bekymrer også Merete Nordentoft. Ifølge en litteraturgennemgang er risikoen for en psykose 41 procent højere blandt dem, der har røget hash i ungdomsårene. Og »risikoen steg med stigende forbrug,« lød konklusionen.

For personer, der er ramt af en psykose, viser en helt ny undersøgelse på Psykiatrisk Center, at hashrygning er »en selvstændig faktor«, der vedligeholder psykosesymptomerne, refererer Merete Nordentoft.

Peter Ege deler ikke Merete Nordentofts vurdering.

»Det er ikke rimeligt at antage, at forbruget vil øges, hvis hash kan købes legalt. Forbruget i Holland ligger på niveau med Danmark, selv om der alene i Amsterdam er over 800 såkaldte coffeeshops, hvor kunderne legalt kan købe hash.«

Han tror heller ikke på en så direkte sammenhæng mellem hashrygning og udvikling af psykoser:

»Hvis man ser på udviklingen i Europa, USA og Australien, har der været en voldsom udvikling i forbruget af hash, mens antallet af skizofrene psykoser ikke er steget. Derfor er der ingen fare for, at vi får et stigende antal skizofrene psykoser, heller ikke selv om vi med en legalisering skulle få et højere forbrug,« mener Peter Ege.

Det med cannabis og psykoser kommer altid op. Det er et besværligt emne da der er flere forskellige årsagsforklaringer som ikke er helt så nemme at se forskel på. Wikipedia skriver om emnet, men det er lidt for langt til at citere og man kan jo selv læse hvad Wikipedia skriver. I steder fandt jeg en meta-undersøgelse om emnet som skriver:

Cannabis and mental health

Cannabis use has been associated with increased risk of psychiatric disorders. A 15-year follow-up of 50 465 Swedish male conscripts reported that those who had tried cannabis by age 18 years were 2·4 times more likely to be diagnosed with schizophrenia than those who had not.81 Risk increased with the frequency of cannabis use and remained significant after statistical adjustment for a few confounding variables. Those who had used cannabis ten or more times by 18 years of age were 2·3 times more likely to be diagnosed with schizophrenia than those who had not. Zammit and colleagues82 reported a 27-year follow-up of the same cohort. These investigators also showed a dose–response relation between frequency of cannabis use in individuals aged 18 years and risk of schizophrenia during the follow-up, and this association persisted after controlling for the effects of other confounding factors. They estimated that 13% of schizophrenia cases could be averted if cannabis use was prevented. These findings have been supported by longitudinal studies in the Netherlands,83 Germany,84 and New Zealand,85 and 86 all of which indicated that the association persisted after adjustment for confounders.

A meta-analysis of these longitudinal studies reported a pooled OR of 1·4 (95% CI 1·20–1·65) of psychotic symptoms or psychotic disorders in those who had ever used cannabis.87 Risk of psychotic symptoms or disorders was higher in regular users than in non-users (OR 2·09, 95% CI 1·54–2·84). Reverse causation was addressed in most of these studies by exclusion of cases reporting psychotic symptoms at baseline or by statistically adjusting for pre-existing psychotic symptoms. The common causal hypothesis was difficult to exclude because the association between cannabis use and psychosis was attenuated after statistical adjustment for potential confounders, and no study assessed all major confounders.

Evidence is conflicting on whether incidence of schizophrenia increases as cannabis use increases in young adults, as would be expected if the association was causal. An Australian study88 did not show clear evidence of increased psychosis incidence despite steep increases in cannabis use during the 1980s and 1990s. A similar study89 suggested that it was too early to see any increased incidence in England and Wales in the 1990s. A British90 and a Swiss study91 reported increases in the incidence of psychoses in recent birth cohorts but another British study failed to do so.92

Non-consistent and weak associations have been reported between cannabis use and depression. Fergusson and Horwood,93 for example, found a dose–response relation between frequency of cannabis use in individuals aged 16 years and depressive disorder, but the association was not significant after adjusting for confounders. A meta-analysis of these studies87 reported an association between cannabis use and depressive disorders (OR 1·49, 95% CI 1·15–1·94). The investigators argued, however, that these studies had not controlled for confounders and had not convincingly excluded the possibility that depressed young people are more likely to use cannabis.

Several case–control studies have shown a relation between cannabis use and suicide in adolescents, but whether this is causal is unclear. For example, a New Zealand case–control study94 of serious suicide attempts resulting in hospitalisation found that 16% of the 302 people attempting suicide met criteria for cannabis dependence or abuse compared with 2% of the 1028 community controls. Controlling for social disadvantage, depression, and alcohol dependence substantially reduced, but did not eliminate, the association (OR 2).

The evidence from prospective studies is mixed. Fergusson and Horwood,93 for example, found a dose–response relation between frequency of cannabis use in individuals aged 16 years and a self-reported suicide attempt, but the association did not persist after controlling for confounders. Patton and colleagues95 reported that cannabis was associated with self-harmful behaviour in women but not in men, after controlling for depression and alcohol use. A meta-analysis87 reported that these studies were too heterogeneous to estimate risk, and few had excluded reverse causation or properly controlled for confounding.

Hall, Wayne, and Louisa Degenhardt. "Adverse health effects of non-medical cannabis use." The Lancet 374.9698 (2009): 1383-1391.

Hvis jeg skal gætte, så gætter jeg på at en eller begge af disse modeller er korrekt: 1) folk som bruger cannabis er dem som i forvejen er predisponeret til at få mentale problemer, 2) cannabisbrug fremskynder udviklingen af en igangværende mental sygdom. Ingen af disse problemstillinger kan man løse i nogen særlig grad med et forbud.

---

Jeg kan ikke finde deres forslag på nettet noget sted. Jeg har derfor skrevet til EL i KBH:

Hej EL i KBH,

Jeg læste med stor nysgerrighed: http://www.information.dk/453864

Jeg er en uafhængig forsker, og kunne godt tænke mig at læse jeres hashforslag. Jeg har tidligere fremsat mit eget, mere liberalt end jeres efter hvad jeg kan læse, men noget i samme stil. Jeg har forgæves forsøgt at finde det på Kommunens hjemmeside og via Google. Derfor skriver jeg til jer.

Kan I sende mig en PDF af jeres forslag? I så fald vil jeg tage det op til diskussion på min side som jeg har linket til ovenfor.

Tags: