Brian Mikkelsen og doping

Brian Mikkelsen (BM), som er idrætsordfører (unødvendig ordførerpost?) for Konservative, synes at vi skal straffe hårdere for besiddelse af euforiserende stoffer doping. Det skriver Politiken. Politikken til stoffer og doping er tydeligvis relevant for hinanden. Hvorfor forbyde det? Jo. BM mener at det fører til mange skader:

Baggrunden er de hyppige tilfælde af dopingmisbrugere, der pådrager sig svære skader i form af blodpropper, leverskader og mentale forstyrrelser.

Stor offentlig udgift
»Det medfører store sociale og økonomiske omkostninger for den enkelte«, siger Brian Mikkelsen i en pressemeddelelse.

»Dopingmisbrug risikerer at ødelægge familier, og for det offentlige betyder det store økonomiske udfordringer i form af hospitalsregninger, tab af skatteindtægter og udgifter til økonomisk hjælp«, siger han.

Forslaget skal især dæmme op for kriminelle, der tjener penge på at importere ulovlige dopingmidler og distribuere dem til motionister, der ønsker at skyde genvej til bedre udholdenhed eller større muskler.

»Det er et fænomen, vi ønsker at bekæmpe med endnu stærkere midler, end det i dag er muligt«.

Gad vide om han faktisk tror at dette vil hjælpe? Det tror jeg ikke det mindste på at det vil. Til gengæld, så vil det gøre dopingstofferne endnu farligere. Hvilket vil gøre det endnu dyrere at behandle. Samtidig med at man stadig ikke tjener penge på skatten på at sælge dem.

»Det sender et tydeligt signal til både de kriminelle og til misbrugerne, om at dopingmisbrug er et alvorligt problem, som samfundet vil have bremset«, pointerer Brian Mikkelsen.

Det sender snarere et tydeligt signal om at BM ikke aner hvad han snakker om. Bemærk igen det farvede ordvalg. <misbruger> i stedet for det neutrale <bruger>. Ikke al brug af doping eller euforiserende stoffer er misbrug. Noget brug af doping er sikkert sundt for visse personer, fx folk som skal genoptrænes efter en ulykke.

Tags: