Afkriminalisering vs. legalisering

Der ses ofte en forvirring mellem begreberne "afkriminalisering" og "legalisering". De blandes ofte sammen således at den første betyder det samme som den anden. Forskellen på dem er simpel. En afkrimininalisering af en handling gør det ikke lovligt, det gør at det ikke er kriminelt. Der findes to grader af ulovlighed: bare ulovligt og kriminelt. Dansk Wikipedia beskriver det således:

Man foretager sig noget ulovligt, når man bryder gældende lov. Det være sig færdselsloven, straffeloven eller love underlagt civil påtale, såsom ophavsretsloven.

Man er ikke kriminel, når man fortager sig noget ulovligt, kun når man bryder straffeloven.

Så folk, der kører for hurtigt, eller fildelere er som udgangspunkt ikke kriminelle. Men hvis manden, der kører for hurtigt kører en person ned, så kan han dømmes for uagtsomt manddrab, hvilket er en straffelovsovertrædelse.

En dansk politiker, Sophie Hæstorp Andersen (S), har også fortalt om forskellen mht. Portugal (gated link, webarchive):

Og så til lidt fakta om Portugal. I 2001 afkriminaliserede Portugal besiddelse af stoffer til eget brug. Det er dermed fortsat ulovligt at være i besiddelse af stoffer, men frem for at fængsle lovovertrædere bliver stofmisbrugere anbragt foran en kommission bestående af en socialarbejder, en jurist og en lægefagligt uddannet person, som afgør hvilken sanktion eller hjælp den enkelte stofmisbruger skal modtage. Politiet kan dermed koncentrere sig om de større narkotikasager med kriminelle bagmænd, mens behandlingssystemet tager sig af de sociale og sundhedsmæssige problemer. Lovændringen er altså ikke ensbetydende med en slap line overfor stofmisbrug. Det er f.eks. stadig muligt at fratage læger, advokater og taxachauffører deres licens eller autorisation som følge af stofmisbrug. Det er også muligt at give forbud mod at opholde sig på bestemte steder.

Grafisk illustration:

Kriminelle handlinger er således en undergruppe (subset) af ulovlige handlinger. Nogle men ikke alle ulovlige handlinger er kriminelle. Men alle kriminelle handlinger er ulovlige. Og, ingen lovlige handlinger er kriminelle.

Eller som i rapporten A Quite Revolution:

Decriminalisation is defined as ‘the removal of Sanctions under the criminal law, with optional Use of administrative sanctions (e.g. provision Of civil fines or court-ordered therapeutic Responses)’ – hughes ce, stevens a. What can we Learn from the portuguese decriminalization Of illicit drugs? British journal of criminology 2010;50:999–1022. Under decriminalisation Regimes, possession and use of small amounts Of drugs are still unlawful, but not criminal. For the purposes of this report, we consider a Decriminalisation policy to be one that removes The imposition of a permanent criminal record As a result of drug-possession or drug-use Offences – this includes both de jure and de Facto approaches to decriminalisation.

Siden her advokerer således ikke bare afkriminalisering, men legalisering. Lovliggørelse af besiddelse, køb, salg, osv. af rusmidler.